http://www.bip.gov.pl
 
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA SZKOŁY
PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
WYDAWANIE DOKUMENTÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
POSZUKIWANI PRACOWNICY
Bilans


 
Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi przygotowania i dostarczania obiadów do stołówki 
Rok 2014
 
data publikacji:  10-12-2014 | 18:33
data ostatniej modyfikacji:  10-12-2014 | 19:27
autor dokumentu: Stanisław Brzęk
ostatnio modyfikowal: Stanisław Brzęk

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi przygotowania i dostarczania obiadów do stołówki
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bronisława Czecha w Zakopanem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Numer ogłoszenia: 255567 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014 treść
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zał. nr  1 - oświadczenie zgodne z art. 24 ust. PZP
Zał. nr  2 - oświadczenie zgodne z art. 22 ust. PZP
Zał. nr  3 - oferta dla SP2
Zał. nr  4 - doświadczenie zawodowe
Zał. nr  5 - oświadczenie wykonawców wspólnych
Zał. nr  6 - oświadczenie o podwykonawcach
Zał. nr  7 - wykaz sprzętu
Zał. nr  8 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Zał. nr  9 - proponowany jadłospis 20 dniowy
Zał. nr 10 - wzór Umowy
 

 
 


Interaktywna Polska