http://www.bip.gov.pl
 
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA SZKOŁY
PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
WYDAWANIE DOKUMENTÓW
LEGITYMACJA SZKOLNA
KARTA ROWEROWA
DUPLIKATY DOKUMENTÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
POSZUKIWANI PRACOWNICY
Bilans


 
KARTA ROWEROWA 
WYDAWANIE DOKUMENTÓW
 
data publikacji:  28-08-2013 | 13:14
data ostatniej modyfikacji:  28-08-2013 | 13:30
autor dokumentu: Stanisław Brzęk
ostatnio modyfikowal: Stanisław Brzęk

PROCEDURA WYDAWANIA KARTY ROWEROWEJ

1. Kartę rowerową może uzyskać uczeń, który wykazał się niezbędnymi kwalifikacjami po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz osiągnął wiek 10 lat.
2. W celu udokumentowania i spełnienia wymagań do uzyskania karty rowerowej służy Arkusz zaliczeń .
3. W celu uzyskania karty rowerowej uczeń składa: uzupełniony w całości arkusz zaliczeń oraz aktualne zdjęcie      (format 45x35 mm) opisane danymi ucznia: imię i nazwisko, data urodzenia adres zamieszkania.
 
 


Interaktywna Polska