http://www.bip.gov.pl
 
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA SZKOŁY
PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
WYDAWANIE DOKUMENTÓW
LEGITYMACJA SZKOLNA
KARTA ROWEROWA
DUPLIKATY DOKUMENTÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
POSZUKIWANI PRACOWNICY
Bilans


 
LEGITYMACJA SZKOLNA 
WYDAWANIE DOKUMENTÓW
 
data publikacji:  28-08-2013 | 13:14
data ostatniej modyfikacji:  28-08-2013 | 13:30
autor dokumentu: Stanisław Brzęk
ostatnio modyfikowal: Stanisław Brzęk

PROCEDURA WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNEJ

1. Uczeń nowo przyjęty do szkoły otrzymuje legitymacje szkolną. Legitymacja jest bezpłatna.
2. W celu uzyskania legitymacji szkolnej uczeń składa w sekretariacie aktualne zdjęcie (format 30x42mm) opisane danymi ucznia: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania.
3. Ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczanie daty ważności i małej pieczęci urzędowej szkoły.
 
 


Interaktywna Polska