http://www.bip.gov.pl
 
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA SZKOŁY
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ
SKŁAD RADY RODZICÓW
SKŁAD SAMORZĄDU
PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
WYDAWANIE DOKUMENTÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
POSZUKIWANI PRACOWNICY
Bilans


 
SKŁAD SAMORZĄDU 
ORGANIZACJA SZKOŁY
 
data publikacji:  28-08-2013 | 11:59
data ostatniej modyfikacji:  21-10-2018 | 17:49
autor dokumentu: Stanisław Brzęk
ostatnio modyfikowal: Aleksandra Nikitin

Skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2
w Zakopanem

Przewodnicząca:
Patrycja Jędrzejczyk (kl. 8a)

Z-cy Przewodniczącej:
Patrycja Szjater (kl. 6b), Julia Wysocka (kl. 6a)

 
Opiekunowie:

mgr Aleksandra Nikitin
mgr Sylwia Kuźma

 

 
 


Interaktywna Polska