http://www.bip.gov.pl
 
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA SZKOŁY
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ
SKŁAD RADY RODZICÓW
SKŁAD SAMORZĄDU
PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
WYDAWANIE DOKUMENTÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
POSZUKIWANI PRACOWNICY
Bilans


 
SKŁAD RADY RODZICÓW 
ORGANIZACJA SZKOŁY
 
data publikacji:  28-08-2013 | 11:59
data ostatniej modyfikacji:  23-10-2018 | 07:40
autor dokumentu: Aleksandra Nikitin
ostatnio modyfikowal: Aleksandra Nikitin

Rada Rodziców  w SP nr 2 w Zakopanem

Przewodniczący:  

Leszek Szłuiński
 

Zastępca przewodniczącego:  

Małgorzata Sadłoń
 

Skarbnik:  

Magdalena Podgórni

 

 
 


Interaktywna Polska