http://www.bip.gov.pl
 
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA SZKOŁY
PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
GODZINY PRACY SZKOŁY
GODZINY PRACY SEKRETARIATU
GODZINY PRACY DYREKTORA
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI
GODZINY PRACY PEDAGOGA
WYDAWANIE DOKUMENTÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
POSZUKIWANI PRACOWNICY
Bilans


 
GODZINY PRACY SEKRETARIATU 
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
 
data publikacji:  27-06-2013 | 22:08
data ostatniej modyfikacji:  27-06-2013 | 22:45
autor dokumentu: Stanisław Brzęk
ostatnio modyfikowal: Stanisław Brzęk

Przyjmowanie stron w sekretariacie szkoły
dni robocze od godziny 700 do 1500 

 
 


Interaktywna Polska