http://www.bip.gov.pl
 
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA SZKOŁY
PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
GODZINY PRACY SZKOŁY
GODZINY PRACY SEKRETARIATU
GODZINY PRACY DYREKTORA
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI
GODZINY PRACY PEDAGOGA
WYDAWANIE DOKUMENTÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
POSZUKIWANI PRACOWNICY
Bilans


 
GODZINY PRACY SZKOŁY 
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
 
data publikacji:  27-06-2013 | 22:07
data ostatniej modyfikacji:  27-06-2013 | 22:45
autor dokumentu: Stanisław Brzęk
ostatnio modyfikowal: Stanisław Brzęk

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
odbywają się od godziny 800 do 1600 

 
 


Interaktywna Polska