http://www.bip.gov.pl
 
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA SZKOŁY
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ
SKŁAD RADY RODZICÓW
SKŁAD SAMORZĄDU
PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
WYDAWANIE DOKUMENTÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
POSZUKIWANI PRACOWNICY
Bilans


 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA 
ORGANIZACJA SZKOŁY
 
data publikacji:  27-06-2013 | 00:34
data ostatniej modyfikacji:  27-06-2013 | 02:29
autor dokumentu: Stanisław Brzęk
ostatnio modyfikowal: Stanisław Brzęk

 

 
 


Interaktywna Polska